THỤ HƯỞNG KHI HỌC TẠI Victoria school

Hệ thống liên cấp mầm non đến tiểu học

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Thực đơn Á - Âu an toàn và theo tiêu chuẩn Vietgap

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Chương trình giáo dục Việt Nam và song ngữ hội nhập quốc tế

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Đội ngũ giáo viên người Việt và nước ngoài chuyên nghiệp

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Dịch vụ hỗ trợ chất lượng

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế

Đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm với phương pháp giáo dục được giám sát và tư vấn bởi Hội đồng giáo dục, Hội đồng khoa học có uy tín.

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

tại Victoria school

Thông tin học sinh

Thông tin phụ huynh